Ledelse

LEDELSE

ER DU EN LEDER ELLER ER DU EN MANAGER?


 

 

Man skulle ikke tro det, men der er stor forskel for dine medarbejdere på om du bare er den, der giver dine medarbejder ordrer, eller om du er den, der tør gå forrest og være den, der får dine medarbejdere til at følge dig. Ønsker du en bedre relation til dine medarbejdere - og dermed større sandsynlighed for at de vil følge dig og dine visioner, så må du arbejde med, hvordan du omgås dine medarbejdere samt de normer, der er gældende i din forretning.


 

Jeg har specialiseret mig i områderne talentledelse, som dækker over tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, samt mangfoldighedsledelse med fokus på internationale medarbejdere - begge med udgangspunkt i din virksomheds virksomhedskultur. Ved at øge dit fokus på dine medarbejdere vil du opleve et bedre arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere vil præstere bedre og have færre sygedage og dermed på sigt skabe profit for din virksomhed.


TALENTLEDELSE


 

 

Mere end nogensinde før er der fokus på at have den bedste arbejdskraft - og er du ikke hurtig eller dygtig nok vil arbejdskraften forsvinde hen til dine konkurrenter. Globaliseringen har gjort det endnu sværere at tiltrække kvalificeret og fastholde den, da du pludselig ikke kun konkurrerer med lokale konkurrenter, men i stedet med virksomheder fra hele verden. Er du klar til at kæmpe denne kamp så du kan stå endnu stærkere? Så kontakt mig og få min hjælp til, hvordan du kan skille dig ud fra dine konkurrenter ved at kigge på, hvad du kan ændre internt i din virksomhed, samt på de signaler du sender udadtil (dit brand).


 

Ved at forstå din medarbejdergruppe vil jeg komme med forslag til, hvordan du kan adskille dig fra dine konkurrenter ved at tilbyde andet end blot en højere løn. Jeg vil i stedet kigge på motivationsfaktorer, som vil sætte dig foran konkurrenterne og bygge på bæredygtige, langsigtede løsninger.


MANGFOLDIGHEDSLEDELSE


 

 

Mangfoldighed - eller diversitet - skaber vækst for de fleste virksomheder, hvis altså det er gjort ordentligt. Introducerer man blot folk, der er anderledes for at skabe mangfoldighed i virksomheden i troen på at det i sig selv vil skabe vækst, så vil investeringen fejle. Fordelene ved mangfoldighed er mange og inkluderer fx adgang til ny viden og nye markeder. Det er naturligt, at være mere tilbøjelig til at ansætte efter og gøre det som man kender og har gode erfaringer med frem for noget, der er usikkert. Men gør man det, som man altid har gjort, vil alting blive ved med at være, som det altid har været. Kun ved at ruske op i dine eksisterende tendenser vil du kunne innovere og skabe massiv fremgang.Jeg er passioneret for at arbejde med især introduktion og fastholdelse af nydanskere og flygtninge på danske arbejdspladser. Det er især i mødet og samarbejdet med danske kolleger, der kan opstå problemer på grund af fx sprogbarrierer og kulturforskelle. Ved at arbejde med jeres virksomhedskultur og ledelseskultur vil jeg løse disse konflikter og sikre at jeres investering lykkes.


VIRKSOMHEDSKULTUR


 

 

Virksomhedskulturen siger alt om relationen mellem ledere og medarbejdere, og medarbejderne imellem. Den fortæller om måden din virksomhed opfører sig på og agerer, samt de sociale normer, der eksisterer internt i virksomheden. Med andre ord, så fortæller den meget om, hvor din virksomhed kommer fra og hvad potentialet er for udvikling. Jeg har en meget bred tilgang til virksomhedskultur, hvilket betyder, at jeg kigger på organisationen fra top til bund på et strategisk, taktisk og operationelt plan og tager hånd om alle områder, jeg finder problematiske i forhold til din vision for din virksomhed.


 

Ønsker du, at jeg tager et kig på din virksomhedskultur skal du være indforstået med, at det inkluderer, at jeg skal tale med medarbejdere fra alle niveauer og bruge tid på at observere, hvordan I arbejder.


DIKKO

Storegade, Bjerringbro

 

Telefonnummer: +45 29 71 13 07

E-mail: dikko@dikko.dk